Αcțiuni de informare și promovare pentru fructe și legume proaspete pe piața internă

Produsele programului sunt constituite din fructe europene proaspete (kiwi din Grecia) și legume europene proaspete (roșii și castraveți din România).

Țările țintă sunt: Republica Cehă, Slovacia, Germania, Polonia

Durata programului este de 36 luni.

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved