Národní mezí-profesní organizace “PRODCOM Legume-Fructe”, ( Prodcom – Zelenina a ovoce) Rumunsko

Mezí-profesní organizace byla založená na principem volného sdružení na základě Nařízení vlády č.  26 ohledně družstva a nadaci, odsouhlasená s úpravami zákonem  246/2005 ,a zákonem  778/2002 ohledně mezi-profesní organizaci zemědělských a potravinářských výrobků, aby zastoupila zájmy svých členů ve vztazích s veřejnými úřady za účelem rozvoje zahradnictví a rumunského potravinářského průmyslu na moderních a kompetitivních základech. Organizace sjednotí veškeré segmenty na odvětví ohledně :

• Výroba zelenin v oteplovaných sklenicích, solárních, na pole, výroba ovoce a hub, přeprava, skladování za účelem obchodovaní, průmyslově zpracovaní zelenin, ovoce a hub a taký jejich obchodování v čerstvém a zpracovaném stavu.  Důležitou roli hraje výzkum a investice do infrastruktury, technologie.  

 

• Organizace  PRODCOM LEGUME FRUCTE má následující strukturu :

•1. Národní asociace výrobců zelenin v sklenicích, solárních a na pole - 255 členů

•2. Asociace výrobců ovoce z Transylvánie - 21 členů

•3. Asociace výrobců ovoce z  din regionu Moldova - 128 členů

•4. Národní asociace výrobců hub  -33 členů

•5. Asociace průmyslovce Romconserv ( Národní asociace zpracovatelů konzerv ze zelenin a ovoce a smíšené konzervy) - 21 členů

• Organizace má národní zastoupení a reprezentuje celou škálou odvětví zelenin-ovoce- houby které je důležité procento na trhu s přibližně 800 milionů Eur ročně.

• PRODCOM Legume Fructe je zastoupenou Národní mezi-profesní organizaci kterou obsadí moc důležitý segment v rumunském zemědělství a to nad 35%.

• Organizace má navíc široké zastoupení výrobků a komplexních skupin zeměpisné zastoupení producentů, organizací, malých a velkých zemědělských podniků, živnostnici, sklady, konzervárny v 60% krajů na země.

• Skleníků zahřátí oblast na 200 ha, přes 500 ha skleníků a solární zimou více než 3000 ha v polních plodin, velké plochy ovocných stromů, 30 konzervárny s kapacitou 300 tisíc vozů měrných jednotkách specializující se na dodávky semen, zasadil materiál, záležitosti a konkrétní sektor materiály.

• Inter-Odborný Organizace je členem Výrobců Federace  v Rumunsku, COPA-COGECA, která má reprezentace v Bruselu.

• V tomto okamžiku, produkce zeleniny v Rumunsku pokrývající v průměru 30 až 35% celkové spotřeby a asi 15% ovoce. Při organizační rozměry navrhujeme, přes spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Rozvoje Venkova, zvýšíme v příštích třech letech 70% zeleniny procenta a 40-50% ovoce procenta.

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved